Uudised

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub 21. märtsil 2018

NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

 

Narva-Jõesuu                                                                               16. märts 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub 21. märtsil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna kalmistute kasutamise eeskiri (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 2. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Vitarsis OÜ kasuks kinnistu osale aadressil Suur-Lootsi tn 2 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 5. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 6. Parkimistasu (eelnõu)
  Ettekandja Marek Ranne
 7. Narva-Jõesuu eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 8. Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja An žela Jakutova
 9. Vaivara Vallavolikogu 17.09.2014 otsuse nr 39 "Vaivara Lasteaia kohamaksu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja An žela Jakutova
 10. Siseaudiitori tegevusplaani kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Aleksandr Pahhomov
 11. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 12. Muud küsimused