Uudised

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 10.08.2017.a kell 09.00

 
----------------------------- 2017 ----------------------------------------------------
 
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.08.2017 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade Karja tn 3, Lembitu tn 1 ja Supeluse tn 2 arvele võtmine
2. Narva-Jõesuu arengukava 2011-2025 muutmine
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis olevatele kinnistutele Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks
4. Ilutulestiku  korraldamine OÜ ProfFire
5. Linnavara rendile andmine (Irma N-Jõesuu UÜ, Veagles TÜH)
6. Narva-Jõesuu linna põhimäärus