Uudised

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 27.12.2017 kell 09.00

Istungi päevakord:
1. Ehitusloa andmine (Jaan Poska tn 36, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn)
2. Kasutusloa andmine (Aia tänav L1, Supeluse tänav L1, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn)
3. Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
4. Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Aia tn 52 aadressi ja sihtotstarbe määramine ning ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
5. Arvamuse andmine Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas maa-ala piiriettepanekuga AT1010220032 riigi omandisse jätmise kohta