Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 20.05.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2015. a teise lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Täitekorraldus asendustäitmise rakendamine ja asendustäitmise kulude sissenõudmine
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 457 "Narva-Jõesuu linnas asuva Kalevi tn 12 kinnistu jagamine detailplaneeringu alusel" punkti 3 allapunktide 1 ja 2 muutmine
 4. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Narva-Jõesuu linn Kalda tn 15)
 5. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
 6. Ehitusloa väljastamine (Raja tn 6C, Narva-Jõesuu linn)
 7. Ehitusloa väljastamine (Lennuki tn 3, Narva-Jõesuu linn)
 8. Hanke „Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 9. Hanke „AVALIKU SUPELRANNA VALVE 2015 HOOAJAL" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 10. Reklaami paigaldamine
 11. MTÜ Narva-Jõesuu linna vene kultuuri ühing ALLIKAS taotlus
Muu: Kaunis Eesti kodu 2015