Uudised

Menetlusteenistuse otsib oma meeskonda ennetus- ja menetlusosakonda järelevalveinspektorit

Menetlusteenistuse otsib oma meeskonda ennetus- ja menetlusosakonda järelevalveinspektorit, kelle põhiülesandeks on:

avaliku korra tagamisel osalemine, riikliku järelevalve teostamine, väärtegude menetlemine, siseturvalisuse projektide koostamine ja juhtimine, Menetlusteenistuse kompetentsi jagamiseks seminaride ja koolituste ning sise- ja väliskommunikatsioonialase tegevuse korraldamine.

ootame sind kandideerima, kui sul on

  • keskharidus ja kutseharidus politsei või piirivalve erialal või kutseharidus korrektsiooni erialal või omad korrakaitseametniku tase 5 või tase 6 kutsestandardit või oled läbinud abipolitseiniku teise astme õppe ja sooritanud edukalt arvestuse või omad kõrgharidust ja korrakaitseametniku tase 5 või tase 6 kutsestandardit;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ja oskad ennast väljendada ka vene ja inglise keeles;
  • B-kategooria juhtimisõigus;
  • hea pingetaluvus, suhtlemisoskus ning suurepärane organiseerimisvõime;
  • arvuti ja tehnikavahendite kasutamise oskus.

kasuks tulevad varasem projekti kirjutamise ja selle juhtimise oskus ja teadmised ning kogemused järelevalve- ja väärteomenetlusest.

Tööle asumise aeg: alates 05.08.2019

Töökoht asub Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil, brutopalk pärast katseaga 1200 eurot. Küsimuste korral helista Marek Rannele 50561098.

Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume sulle põnevat tööd ja eneseteostuse võimalust ja toredat toetavat töökollektiivi populaarses suvituspiirkonnas.

 

Konkurss koosneb kolmest osas:

1) kandidaadi poolt esitatud dokumentide vastavuse kontroll;

2) teadmiste testi sooritamine;

3) vestlus.

Täpsustav selgitus: kandidaat pääseb iga järgnevasse vooru kui ta on eelnevalt läbinud edukalt järgmisele voorule eelnenud vooru. Pärast vestluse tulemust valitakse sobivam kandidaat, kellele tehakse ettepanek asuda ametisse.

Küsimuste korral helista Marek Rannele 50561098.

Kandideerimiseks esitada hiljemalt 22.07.2019 kell 14:00:

1) sooviavaldus koos kinnitusega töökohale esitatud nõuetele vastavuse kohta ja Menetlusteenistuse töökorralduse reeglitega (saad siit) ja ennetus- ja menetlusosakonna järelevalveinspektori tööülesannete kirjeldusega (saad siit) tutvumise kohta;

2) elulookirjeldus (CV);

3) essee - "Minu roll ja tegevus süütegude ennetamisel" (max. 2 lk);

4) kui eesti keel ei ole emakeelena, siis koopia keeleoskust tõendavast dokumendist.

Eelpool loetletud dokumendid palun edastada e-posti aadressile: marek.ranne@narva-joesuu.ee hiljemalt 22.07.2019

 

Kandideerimise tingimused leiad Menetlusteenistuse kodulehelt: Vabad_ametikohad