Uudised

« Tagasi

Linnavara võõrandamine

Avalik kirjalik enampakkumine korteriomandite võõrandamiseks (Narva mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn; Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu linn)

Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku kordusenampakkumise korteriomandite võõrandamiseks:
1.    Narva mnt 3-30 Olgina alevik, 2-toaline, üldpind 40,6 m², alghind 3600 €, tagatisraha 360 €.
2.    Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu linn, 2-toaline, üldpind 40,2 m², alghind 27000 €, tagatisraha 2700 €. Korteriomand on koormatud kuni 31.03.2019 kehtiva üürilepinguga.

Enampakkumine viiakse läbi Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 47 „Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/416112018002) 4. peatüki „Linnavara võõrandamine" alusel.

Kirjalik pakkumus koos lisatud dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 11.03.2019 kella 9.00 aadressile Koidu tn 25 (III korrus, kabinet 311), 29023 Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond.

Ümbrikule märkida märgusõna „ENAMPAKKUMINE" ja korteriomandi aadress, mille kohta pakkumine tehakse. Kinnises ümbrikus pakkumine peab sisaldama:
1) vormikohast pakkumisavaldust (avalduse vorm);
2) füüsilise isiku puhul - isikut tõendava dokumendi koopiat;
3) esindamise puhul - esindamisõigust tõendavat dokumenti, esindaja isikut tõendava dokumendi koopiat;
4) juriidilise isiku puhul - vastava organi otsust pakkumisel osalemise kohta. Seadusest tulenevalt esindusõigust tõendavat dokumenti või volikirja, volikirja andja esindusõigust tõendavat dokumenti jms;
5) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha tasutakse ülekandega Narva-Jõesuu linna arvelduskontole EE092200001120187750 Swedbank.

Täiendav informatsioon:
Enampakkumiste objektidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel.
Olev Pung, tel 5302 8700, e-post: olev.pung@narva-joesuu.ee