Uudised

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 15. istung toimub 31. oktoobril

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 15. istung toimub 31. oktoobril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine ja kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Endise Kohtla-Järve linna, Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna üldplaneeringute ülevaate kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Loa andmine Sinimäe Põhikooli õpilaste koolitranspordi korraldamise hanke läbiviimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 75 „Projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsuse nr 143 „Projekti „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" osaleja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine  (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 6. Projekti „Läänemere ajaloorada" omafinantseeringu kinnitamine ning projekti esitamiseks ja elluviimiseks volituse andmine  (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 7. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 9. Korteriomandi Narva mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 10. Korteriomandi Narva mnt 9-21 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 11. Korteriomandi Raudtee 9-4 Vaivara küla Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 12. Korteriomandi Vabaduse 43-7 Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 13. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatise komisjoni koosseisude muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 14. Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 15. Mittetulundusühingus Narva Lennujaam osalemise lõpetamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 16. Muud