Uudised

Tasuta õigusabiteenus erivajadustega inimestele ja/või vähekindlustatud inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koja partnerina
osutab Ida-Virumaal Narvas ja Jõhvis
 
TASUTA ÕIGUSABITEENUST ERIVAJADUSEGA INIMESTELE JA/VÕI VÄHEKINDLUSTATUD INIMESTELE
 
§ ÕTB on tasuta õigusabi teenust osutanud juba 18 aastat, meil on
kompetentsed ja kogemustega töötajad.
 
§ Oleme valmis abistama erivajadusega inimesi nende elukondlike
õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase, töövaldkonna küsimused,
võlad, toetused, teenused jms.).
 
§ Erivajadustega ja/või vähekindlustatud inimestele on meie teenus täiesti tasuta.
Püüame leida igale probleemile parima võimaliku lahenduse, abistame
dokumentide koostamisel, vormistamisel ning juhendame kliente asjaajamisel.
§ Erivajadusega isiku huvides võivad juristi poole pöörduda  ka sihtgrupi
pereliikmed, omastehooldajad või volitatud isikud.
 
§ Kohtumised juristiga toimuvad kahel korral kuus Narva Kohtumajas aadressil 1.Mai 2
ja Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas Jõhvis aadressil Kaare 7, I korrus ning
vajadusel ka veebisilla (Skype) või telefoni vahendusel.  
 
§ Nõustamisaja broneerimiseks on vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005.
 
Lisainfo:  
ÕTB veebilehelt www.otb.ee    
EPIKoja veebilehelt www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine