Uudised

Põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi toetav stipendium

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande edasiarendamiseks.

Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 17. oktoobrini.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kelle toetusel tuleb 2018. aasta stipendiumiteks jagamisele 10 000 eurot.

Rohkem informatsiooni ja abi taotlemisel leiate : https://www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond/