Uudised

On alanud linnaelanike ettepanekute vastuvõtt linna kaasava eelarve kasutamiseks

Ettepanekuid saab esitada linnavalitsusele paberkandjal aadressil Koidu 25 Narva-Jõesuu linn 29023 ja Pargi tn 2 Sinimäe alevik 40101 või e-postiga aadressile info@narva-joesuu.ee.

Ettepanekute esitamise ajavahemik on 01. – 30. juuli.

Nõuetele vastavad ettepanekud pannakse välja rahvahääletusele, mis toimub perioodil 13. – 22. august. Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt linna kodulehel. Kellel ei ole võimalik elektrooniliselt hääletada, antakse võimalus seda teha linnavalitsuse poolt kindlaks määratud kohtades. Igaüks saab hääletada kuni kolme enim meeldinud ettepaneku poolt.

Ettepanekute lõplik paremusjärjestus avalikustatakse hiljemalt 30. augustil linna kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu.

Ootame aktiivset osavõttu!