Uudised

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018".

Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna teede pindamine (edaspidi Tööd). Tööde mahud võivad erineda HD Lisas 2 - Kululoend toodud kogustele +/- 20 (kakskümmend) %. Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segu valmistamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine vastavalt Lepingule ning ajutiste liikluskorralduse vahendite paigaldamine remonttööde teostamisel. Mahud ja kavandatavad tööde asukohad määrab Tellija. Tänavate nimekiri on toodud HD Lisas 2 . Töökooseis:- pindamine; - aukude remont.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 199122.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 10:00.