Uudised

On alustatud Narva-Jõesuu kergliiklusteede ehitusega

Projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" 1 etapi ja IV etapi ehitustööd on alanud.  Ehitustöid teostavad ettevõtted Jõhvi KEK OÜ ja Eesti ESM OÜ. Omanikujärelevalvet teostab Eastconsult OÜ. I etapp näeb ette kergliiklustee rajamist Jaan Poska ja Suur-Lootsi tänavatel ja IV etapi käigus rajatakse kergliiklustee Metsa, Kungla, Raja ja Auga tänavatel.  Kergliiklusteede ehitamise tähtaeg on selle aasta november.

I ja IV etappide kergliiklusteede kogupikkuseks on 6,13 km. Kergliiklustee suurendab oluliselt Narva-Jõesuu jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutust ning pakub elanikele ja külastajatele  võimalusi vaba aja veetmise ja tervisespordi harrastamiseks.

Kergliiklusteede ehitust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu, mille rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Mõlema etapi kogumaksumuseks on 1 174 615 eurot, millest toetus moodustab 998 423 eurot ja Narva-Jõesuu linna omafinantseering 176 192 eurot.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Vaata ka skeeme ...