Uudised

Alustati Narva-Jõesuu arengukava koostamist

Alustati Narva-Jõesuu arengukava koostamist

Kolmapäeval, 2. mail tehti algust uue ühinenud omavalitsuse arengukava koostamisega. Juhtrühma esimene koosolek toimus Sinimägedes.

Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel on abiks OÜ Irbis Konsultatsioonid (konsultant Garri Raagma, pildil) ja OÜ Cumulus Consulting (konsultant Mihkel Laan).

Juhtrühma avakoosolekul arutati järgmisi teemasid:

- vastastikused ootused arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessile

- arengukava ja eelarvestrateegia protsessis kokkuleppimine

- arengukava võtmeteemade määratlemine

Arengukava peab volikogu poolt olema kinnitatud hiljemalt käesoleva aasta 15. oktoobriks.