Uudised

MTÜ toetamise taotluste vastuvõtmise tähtaeg - 01.05.2018

Alates 2018. aastast  võivad mittetulundusühingud esitada finantstoetuse taotluse kolm korda aastas:

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse 01.veebruariks, 01. maiks ja 01. oktoobriks Narva-Jõesuu linnavalitsusele.

Toetust antakse üldjuhul Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil tegutsevatele eraisikutele, kultuuri-, spordi- ja külaliikumise kollektiividele, eraõiguslikele spordiklubidele ning õigusaktidega sätestatud korras  registreeritud  mittetulundusühingutele.  

MTÜ liikmetele suunatud ürituste või tegevuste korraldamiseks peab omafinantseering olema vähemalt 15% taotletavast summast.

Taotluse vastuvõtmisel eristatakse järgmist liiki toetusi:

1) ürituste korraldamiseks;

2) ühingu tegevuse toetamiseks (edaspidi tegevustoetus);

3) rahastamisprogrammi toetatud projekti kaasfinantseerimiseks;

4) huvitegevuses osalemiseks väljaspool linna;

Iga toetuse taotluse kirjutamiseks on olemas vastav vorm.