Uudised

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 29.11.2017 kell 09.00

Päevakord:
1. Projekteerimistingimuste andmine majandushoone püstitamiseks (Lydia Koidula tn 44b)
2. Ehitusloa andmine (Liiva tn 7)
3. Ehitusloa andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine (Kesk tn 4)
4. Reklaami paigaldamine
5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 64 "Teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa määramine" muutmine
6. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
7. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli õppetasu kompenseerimise määramise ja maksmise kord