Uudised

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 01.11.2017 kell 09.00

Päevakord:
1. Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine
2. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse maksmine
3. Sotsiaaltoetuste määramine 
4. Hooldaja määramine täisealisele isikule ja hooldajatoetuse maksmine 
5. Narva-Jõesuu Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
6. Narva-Jõesuu linna Metsa tn 0.00–0.70 km valgustusliini arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine