Uudised

« Tagasi

Avalik konkurss sinimäe põhikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

AVALIK KONKURSS SINIMÄE PÕHIKOOLI DIREKTORI VABANEVA AMETIKOHA TÄITMISEKS

Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab

avaliku konkursi Sinimäe Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

Tööleasumise aeg: kokkulepel

Kandideerijatele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning eelarvelise asutuse majandamise alustest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele ning ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • tahe ja oskus arvestada kogukonna vajadusi ja ootusi, teha tulemuslikku koostööd kõikide osapooltega.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid hiljemalt 24.04.2019:

 • kandideerimisavaldus;
 • CV, sh haridus-ja teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • nägemus Sinimäe Põhikooli juhtimisest ja arengust;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada Narva-Jõesuu linnavalitsusele märksõnaga: "Sinimäe koolijuht" e-aadressil info@narva-joesuu.ee

Lisainformatsioon:

Narva-Jõesuu linnasekretär Monika Tinno, monika.tinno@narva-joesuu.ee, tel 359 9587

Haridus-ja spordispetsialist Anton Pratkunas, anton.pratkunas@narva-joesuu.ee, tel 5597 7055

Lisainfo Sinimäe Põhikooli kohta: www.sinimae.edu.ee