Uudised

1. juunist tegutseb Narva-Jõesuus rannavalve

Rannavalve tegutseb Narva-Jõesuu avalikul supelrannal - Supeluse tänava ja Liiva tänava vaheline ala - ajavahemikul 1. juunist 31. augustini. Valvet teostatakse igal nädalapäeval, tööpäeviti 10.00 kuni 20.00 ja puhkepäevadel ning riigipühadel kell 10.00 kuni 21.00.

Kahe rannavalvuri ülesannete hulka kuulub veeohutuse tagamine rannaalal ja vees, vetelpäästetööde teostamine, esmase meditsiinilise abi andmine ja korrarikkumiste tõkestamine rannas.

Narva-Jõesuu linna Menetlusteenistus valis rannavalve teenuse osutamiseks läbi riigihanke menetlus FIREPRO MTÜ. Rannavalvet rahastatakse linna eelarvest.