« Tagasi

Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 10.09.2020 Narva-Jõesuu linnavalitsuse istungite saalis

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

TTJA algatas 17.03.2020 otsusega nr 1-7/20-088 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taotluse alusel seoses Sirgala harjutusvälja laiendamisega keskkonnamõju hindamise. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus vastavalt KeHJS § 261 lõikele 1.

Sirgala harjutusväli ja projekteeritav laiendus asub endise põlevkivikarjääri pealmaakaevanduse territooriumil ning on ebatasase pinnaga. Taotleja esitatud andmete põhjal on raadamismahuks esialgselt hinnatud ca 4700 ha. Projekteerimisega lahendatakse ka juurdepääsuteed, liikumiskoridoride teed, parkimine, majutusala, linnalahinguala (1000 x 1000 m), kaks granaadiviskekohta, laskeväljad (1000, 1500 ja 2000 m), sihtmärgialad ja lõhkemata lõhkekehade (UXO) alad koos tuletõkestusribaga, Politsei- ja Piirivalveameti lõhkamisala demineerimistöödeks ja tuletõrje veevõtukohad.

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 23.08.2020-06.09.2020 elektrooniliselt

  1. TTJA kodulehel,
  2. avalikus dokumendiregistris: https://adr.mkm.ee/?a=tja  dokumendi viit nr 20-00157-108 või
  3. Narva-Jõesuu linnavalitsuse kodulehel ning Facebookis.

Sirgala harjutusvälja KMH osapooled:

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Piper, e-post Liis.Piper@ttja.ee, telefon 667 2151).

Arendaja: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood: 70009764, aadress Järve tn 34a 11314 Tallinn), kontaktisik Katrina Utsar, e-post Katrina.Utsar@kaitseinvesteeringud.ee, telefon 717 0542).

KMH läbiviijaks on Hendrikson & Ko OÜ (registrikood: 10269950) juhtekspert Riin Kutsar isikus, kontaktandmed: e-post: Riin@hendrikson.ee, telefon 526 9962.

Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 06.09.2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 10.09.2020 algusega kell 14:00 Narva-Jõesuu linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tänav 26 (II korrus), Narva-Jõesuu linn.