14.05.18

* Uudised
* Projekti tutvustus
* Meist meedias
* Tegevuskava
* Üritused
* Huviringid
* Koostöögrupi kontaktid

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest ning vastavuses haridus- ja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" elluviimiseks" punktiga 6.1.

Toimetaja: ALAR TASA