« Back

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 4. istung toimub 29. detsembril 2021

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 4. istung toimub 29. detsembril 2021 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve I lugemine  (1-2/19, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Auvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa arvamus (1-2/17, eelnõu).
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.
 3. Soldina külas asuva Lennuvälja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteülesande kinnitamine (1-2/22, eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Narva- Jõesuu kohalike teede nimekirja kinnitamine (1-2/21, eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (1-2/23, eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin .
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhend(1-2/24, eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 7. Vaideotsus  (1-2/20, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 8. Tulemustasu maksmine (1-2/18, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021.aasta tööplaani kinnitamine (1-3.1/1, tööplaan)
  Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko.