« Back

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 40. istung toimub 30. novembril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 40. istung toimub 30. novembril 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna territooriumile põlevkivituha töötlemise käitise püstitamiseks vajaliku eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (1-2/161 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 2. Seisukoha võtmine Sillamäe Linnavolikogu haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku suhtes (1-2/162 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna arengukava kuni  2025" muutmine (1-2/159 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Kooli, lasteasutuse ja huvikooli pidaja kohustuste ja ülesannete täitmise ning otsuste tegemise delegeerimine (1-2/160 eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 5. Narva-Jõesuu linnale kuuluvate kinnistute võõrandamine otsustuskorras (1-2/163 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 6. Narva-Jõesuu linnale kuuluva vara (linna omandis oleva tehnika) võõrandamine otsustuskorras (1-2/164 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alaliste komisjonide koosseisude muutmine (1-2/158-1 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu Aare Objartel.
 8. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamine (1-2/165 eelnõu, 1-2/166 eelnõu, 1-2/167 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu Aare Objartel.