« Back

Allkirjastati leping Narva-Jõesuu kooli funktsionaalse kavandi koostamiseks

Esmaspäeval, 30. novembril allkirjastati  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja arhitekt Martin Aunini vahel leping Narva-Jõesuu kooli funktsionaalse kavandi koostamiseks.

Töö eesmärgiks on  J. Poska tn 36 kinnistutele kooli- ja lasteaiahoone rajamise eesmärgil hoonete ruumiprogrammide analüüs ja funktsionaalsete kavandite koostamine. Teostatav töö on osa järgneva projekteerimise protsessi lähteülesandest, annab selgemad piirid edasisele projekteerimisele, süstematiseerib ja kirjeldab visuaalselt lähteülesande ruumiprogrammi ja võtab parimal viisil arvesse hoonete kasutajate tööprotsesside logistikat.

Tööd hakkab tegema hanke võitnud ettevõte Arhitekt Martin Aunin.

Tööd valmimise ajaks on aprill 2021.