Korraldus hankeplaani muutmise kohta

Riigihange "Sinimäe vaatetorni ehitamine"

8/26/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Sinimäe vaatetorni ehitamine" (viitenumber 226049). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.09.2020 kell 13:00. Ehitustöid rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja Narva-Jõesuu linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Author: ALAR TASA

Hanketeade: Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib WIFI võrgu paigaldajat ja käivitajat

8/17/20

Alla lihthanke piirmäära jääv hange

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib Narva-Jõesuu linna WIFI võrgu paigaldajat ja käivitajat. Töö tellitakse projekti WIFI4EU raames. Kutsume Teid esitama pakkumuse alltoodud tingimustel hiljemalt 27.08.2020 e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee ja koopias angelina.liiv@narva-joesuu.ee.

Lisatud: pakkumise kutse ja hankelepingu projekt

Author: ALAR TASA

Avatud riigihange "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2. etapp. Vabaduse ja L. Koidula tn"

8/10/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud riigihanke "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2. etapp. Vabaduse ja L. Koidula tn" (viitenumber 224017). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 07.09.2020 kell 10:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hankelepingu rahastamisallikad: meede "Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine" ja Narva-Jõesuu linna eelarve.


Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Author: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linnas supelranna alale terviseraja ja rannapromenaadi ehitusprojekti koostamine"

7/2/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linnas supelranna alale terviseraja ja rannapromenaadi ehitusprojekti koostamine" (viitenumber 224307). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.07.2020 kell 13:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Riigihanke esemeks on Narva-Jõesuu linna avaliku supelranna terviseraja ja rannapromenaadi projekteerimine põhiprojekti staadiumis. Terviserada on infrastruktuuri objekt ning see on kasutatav ka puhke- ja spordiobjektina. Terviserada tagab supelrannas liikuvate inimeste parema ja ohutuma liikumisvõimaluse ning parendab inimeste liikumisharjumusi. Terviserada algab Mere tänava algusest liivatõkkemüüride vahelt ja kulgeb üle luidete piki mereäärt kuni muulini. Muulile planeeritakse anda avalik funktsioon.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus


Author: ALAR TASA

Riigihange "Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine"

6/15/20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine" (viitenumber 224403).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.07.2020 kell 10:00.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hanke tulemusel antakse edukale pakkujale 48 kuuks kontsessioon jäätmeveoteenuse osutamiseks Narva-Jõesuu linna jäätmeveo piirkonnas, milleks on Narva-Jõesuu linna haldusterritoorium.


Narva-Jõesuu Linnavalitsus
 

Author: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimine"

6/9/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimine" (viitenumber 224264).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.06.2020 kell 11:00. Töid rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Projekteerimistööde eesmärgiks on koostada Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise põhiprojekt (tööprojekti detailsusega) koos maksumuse kalkulatsiooniga, sh vajalike uuringute läbiviimine.  

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Author: ALAR TASA

Lihthange "Sinimäe aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine"

6/1/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Sinimäe aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine " (viitenumber 223973).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 11:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Multifunktsionaalne mini-spordiväljak ja skatepark ehitatakse Sinimäe staadioni juurde.

Asukoha SKEEM ...
Author: ALAR TASA

Avatud hankemenetlusega riigihange "Sinimäe kooli toitlustusteenus 2020-2024"

5/29/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke "Sinimäe kooli toitlustusteenus 2020-2024" (viitenumber 223887). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.06.2020 kell 11:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping Sinimäe kooli ja Vaivara Lasteaia Sinimäe rühmade toitlustusteenuse osutamiseks aastatel 2020-2024.

Narva-Jõesuu LinnavalitsusAuthor: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna kruusakattega teede säilitusremont"

5/28/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna kruusakattega teede säilitusremont" (viitenumber 223807).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.06.2020 kell 13:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Author: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta hankeplaan

Narva-Jõesuu linna rannavalve 2020

5/18/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab alla lihthanke "Narva-Jõesuu linna rannavalve 2020".

Lisainfo ja dokumendid ZIP ...
Author: ALAR TASA

Lihhange "Olgina aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine"

4/8/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas Riigihangete registris välja lihthanke "Olgina aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine" (viitenumber 222033).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24.04.2020 kell 11:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi asukoha aadress on Pritska haljasala P1, Olgina alevik.

Asukoha skeem ...
Author: ALAR TASA

Lihthange "Narva- Jõesuu linna avalike teede remonditööd ja pindamine 2020"

3/30/20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva- Jõesuu linna avalike teede remonditööd ja pindamine 2020" (viitenumber 221579). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 15.04.2020 kell 13:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee


 

Author: ALAR TASA

Lihthange "Tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd 2020"

3/24/20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd 2020" (viitenumber 220209). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 13.04.2020 kell 13:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hanke eesmärk on uue välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine Sinimäe ja Olgina alevikus, Perjatsi külas ja Narva-Jõesuu linnas (kokku 5 lõiku).

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Author: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta hankeplaan

4/23/19
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta hankeplaan ...
Author: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2019.aasta hankeplaani kinnitamine

Ligipääs riigihangete registrisse

3/1/19
Ligipääs riigihangete registrisse ...
Author: ALAR TASA

Avalik kirjalik enampakkumine kasvava metsa raieõiguse (1 857 tm) võõrandamiseks

1/18/19

ENAMPAKKUMISE TEADE

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et korraldab kasvava metsa raieõiguse (1 857 tm) võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise.

Enampakkumise kutsedokumendiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel:
 
Enampakkumise_kutsedokument_2019

Enampakkumisel osalemiseks on vajalik tasuda tagatisraha summas 9 500.- (üheksa tuhat viissada) eurot Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arveldusarvele EE092200001120187750 SWEDBANK. Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 31.01.2019 kella 14.00-ks aadressile Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn 29023 Ida-Virumaa või e-postiga aadressile info@narva-joesuu.ee. Info tel +372 5698 6526 Jüri Kiik.

 

Author: ALAR TASA

Hange „Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele„

12/12/18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele ".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele ajavahemikul 07.01.2019-11.06.2021

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 203519.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 02.01.2019. a kell 9:00.

Author: ALAR TASA

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teade:

10/8/18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 otsusega nr 59 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneering.  

21.08.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Author: ALAR TASA
7/4/18

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine.

Lisa korraldusele nr 261

Author: ALAR TASA
7/3/18

Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna teede pindamine (edaspidi Tööd). Tööde mahud võivad erineda HD Lisas 2 - Kululoend toodud kogustele +/- 20 (kakskümmend) %. Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segu valmistamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine vastavalt Lepingule ning ajutiste liikluskorralduse vahendite paigaldamine remonttööde teostamisel. Mahud ja kavandatavad tööde asukohad määrab Tellija. Tänavate nimekiri on toodud HD Lisas 2 . Töökooseis:- pindamine; - aukude remont.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 199122.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 10:00.

Author: ALAR TASA
7/3/18

Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn".

Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Käesolevaga teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku osaleda EAS-i poolt toetatava meetme "Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine" tegevusest „Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks" riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn" ning esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja HDs sisalduvatele tingimustele.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 197167.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 14:00.

Author: ALAR TASA
6/15/18

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine ...

Author: ALAR TASA
6/15/18

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaan

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaani kinnitamine

Hankeplaan 2018.

Author: ALAR TASA
4/20/18

Hange "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks"

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja hanke "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks".

Tähtaeg 27.04.2018.a kell 10.45
Author: ALAR TASA
11/27/17
Kutse osalema hankel
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine".
 
Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimistööde teostamine s.h. kai rekonstrueerimine, slipi ja sadamahoone ehitamine, sadama-ala heakorrastamine, juurdepääsutee rekonstrueerimine, süvendustööde teostamine ja ujuvkai paigaldamine koos kõigi vajalike mõõdistuste ja kooskõlastustega vastavalt tehnilisele kirjeldusele (HD Lisa2).
 
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 187015.
 
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 06.12.2017. a kell 11:00.